Home Consular Services Local Danish Organizations Links Contact Us
 

Consular Services - Citizenship

[For information in English click here]

Her kan du finde svar på spørgsmål omhandlende dansk statsborgerskab

Har jeg fået dansk statsborgerskab ved fødslen?
Det er dine forældres statsborgerskab, der har betydning for, om du er dansk statsborger ved fødslen. De nærmere regler findes i indfødsretsloven.

Det er den gældende lov på tidspunktet for din fødsel, der er afgørende for, hvilke regler der gælder for dig. Se venligst Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations hjemmeside for yderligere information eller information om dansk statsborgerskab.

Har jeg fået dansk statsborgerskab ved fødslen?
Det er et grundlæggende princip i den danske lovgivning, at dobbelt statsborgerskab skal begrænses, så vidt det er muligt, men der er selvfølgelig en række situationer, hvor dobbelt statsborgerskab accepteres. Det gælder blandt andet i forhold til personer, der er født med dobbelt statsborgerskab. Som eksempel kan nævnes personer, som er født af danske forældre i USA eller Canada, hvor barnet tillige opnår amerikansk eller canadisk statsborgerskab ved fødslen på baggrund af det såkaldte territorialprincip.

En person som således er dobbeltstatsborger fra fødslen, skal søge om at bevare sit danske statsborgerskab inden han eller hun fylder 22 år. En ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab kan indsendes direkte til Indfødsretskontoret eller indleveres til konsulatet efter aftale (mod borgerservicegebyr).

Hvad sker der hvis jeg søger om amerikansk statsborgerskab?
Hvis du som dansk statsborger opnår statsborgerskab i et andet land efter ansøgning eller udtrykkeligt samtykke, mister du automatisk dit danske statsborgerskab.


   
© Copyright 2012 Royal Danish Consulate of Denmark in Salt Lake City. All rights reserved.