Home Consular Services Local Danish Organizations Links Contact Us
 

Consular Services - Passport

FRA 1. JANUAR 2012 SKAL DU TIL GENERALKONSULATET I NEW YORK ELLER CHICAGO ELLER INNOVATION CENTER DENMARK, PALO ALTO, CA. FOR AT FÅ NYT PAS.

Konsulatet i Salt Lake City kan fortsat forlænge et dansk pas, når blot dette ikke har været udløbet i mere end 3 måneder. Ligeledes kan konsulatet fortsat udstede provisorisk pas.

 

Fra 1. januar 2012 skal nye danske pas indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren.

Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse.

Med de nye pas er du bedst muligt sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig, og mod, at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne skal modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Dette har som følge, at der fra 1. januar 2012 kun vil være mulighed for at søge om pas i USA ved personlig henvendelse på generalkonsulaterne i New York og Chicago og fra d. 26. marts 2012 tillige på Innovation Center Denmark i Silicon Valley. Danmarks konsulater i USA vil fra denne dato ikke længere kunne modtage pasansøgninger.

Ministry of Foreign Affairs of Denmark

  Telephone: 011 (45) 4515-6390, 011 (45) 4515-0176
  Email: MARMAA@um.dk

Consulate General of Denmark - New York

  One Dag Hammarskjold Plaza
  885 Second Avenue, 18th floor (48th Street)
  New York, NY 10017-2201
  Telephone: (212) 223-4545
  Fax: (212) 888-1538
  Email: nycgkl@um.dk

Consulate General of Denmark - Chicago

  875 N. Michigan Avenue, Suite 3950
  Chicago, IL 60611
  Telephone: (312) 787-8780
  Fax: (312) 787-8744
  email: ordhkt@um.dk

The Consulate in Sacramento

  Royal Danish Consulate
  One Capital Mall, Suite 670
  Sacremento, CA 95814
  Telephone: (916) 448-9688
  Fax: (916) 448-9084
  email: sacremento@usa-eurolaw.com

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?
Ja. Der er allerede i dag mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den. Find den ønskede kommune på www.kommune.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet.

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?
Nej. Siden 1. oktober 2004 har børn, også nyfødte og unavngivne, skullet have deres eget pas. Det kan evt. udstedes af konsulatet som et midlertidigt (provisorisk) pas, hvis du har akut behov for et pas. Se mere ovenfor om provisoriske pas.

Skal børn også afgive fingeraftryk?
Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas. Fra 1. januar 2012 kan ansøgning om pas til børn kun indgives på generalkonsulatet i New York, Chicago eller Innovationscentret i Silicon Valley.

Skal jeg også til generalkonsulatet for at hente det nye pas?
Nej, du skal kun møde personligt for at indgive ansøgningen. Du kan - ligesom i dag - få dit pas tilsendt med posten. Du skal først indsende det gamle pas til generalkonsulatet til annullering.


Royal Danish Consulate
524 S 600 E [Map]
Salt Lake City, UT 84102
Telephone: (801) 531-7061
Telefax: (801) 531-9850

Regular Office Hours
Monday to Friday from 9:00 am to 5:00 pm

For Danish passports, Danish drivers' licenses and other consular matters, please make an appointment prior to visiting the Consulate. Appointment hours are between 9:00 am and 5:00 pm.

 

   
© Copyright 2012 Royal Danish Consulate of Denmark in Salt Lake City. All rights reserved.