Home Consular Services Local Danish Organizations Links Contact Us
 

Consular Services - Social Security Agreement between the US and Denmark

Socialsikringsaftalen mellem USA og Danmark trådte i kraft d. 1. oktober 2008.

Aftalen sikrer, at folk ikke mister pensionsrettigheder, når de flytter mellem de to lande. Ansøgning om at få udbetalt optjent dansk pension i USA skal ske gennem det lokale Social Security Administration kontor (SSA). Ansøgningen bliver derefter videresendt og behandlet af the SSA Office of International Operations, som igen formidler sagen videre til Sikringsstyrelsen i Danmark. Når sagen er afgjort af Sikringsstyrelsen, vil ansøger modtage en afgørelse og kopi vil blive sendt til the Social Security Administration.

Også amerikanske og danske virksomheder vil få glæde af aftalen som gør det nemmere at sende medarbejdere til afdelinger i begge lande. Man vil kunne fastholde en tilknytning til hjemlandets sociale sikring under udstationeringen i det andet land og i udstationeringsperioden optjene pension efter hjemlandets regler.

De danske og amerikanske myndigheder har begge udgivet en let overskuelig vejledning med oplysninger om aftalens betydning for danske og amerikanske statsborgere samt retningslinjer for ansøgningsprocessen.


   
© Copyright 2012 Royal Danish Consulate of Denmark in Salt Lake City. All rights reserved.